2.1

o nas

Reflex to producent elementów dla branży automotive. Obsługujemy producentów OEM oraz producentów Tier I i Tier II.

Do naszych zadań należy tłoczenie oraz montaż elementów metalowych do samochodów, zgrzewanie, spawanie, profilowanie oraz świadczenie usług w zakresie obróbek powierzchniowych takich jak malowanie proszkowe, cynkowanie, fosforanowanie.

Historia firmy

Firma Reflex została utworzona jako spółka cywilna w 1989 roku. Działalność rozpoczęliśmy od wykonywania powłok z farb proszkowych, jednak renoma solidnego realizatora usług sprawiła, że wraz z systematycznym wzrostem zleceń poszerzył się także krąg klientów.

Profil firmy
Istotny moment w kształtowaniu obecnego profilu firmy nastąpił w 1991 roku, kiedy nawiązaliśmy współpracę z Fabryką Samochodów Małolitrażowych w Bielsku Białej i Tychach, którą wraz z jej następcą Grupą FCA kontynuujemy do dziś. Współpraca ta stała się impulsem do poszerzenia działalności firmy oraz uruchomienia nowych linii produkcyjnych.

1

Produkcja
Rozpoczęliśmy wdrażanie kolejnego procesu, którym było tłoczenia elementów metalowych do samochodów, wówczas pojawiła się też potrzeba utworzenia linii zgrzewania, spawania i profilowania. Równorzędnie rozwijaliśmy techniki przygotowania i antykorozyjnego zabezpieczenia powierzchni poprzez fosforanowanie i cynkowanie galwaniczne. Wszystkie te przedsięwzięcia pociągnęły za sobą zrozumiałą konieczność zapewnienia odpowiedniej przestrzeni produkcyjnej, potrzebę pozyskania i wyposażenia nowych obiektów, a także zwiększenia zatrudnienia i doskonalenia pracowników.

1
1
1

Placówki
Aktualnie firma REFLEX posiada trzy zakłady – w Katowicach, Świętochłowicach i Skoczowie. Produkujemy wyroby na potrzeby głównie przemysłu motoryzacyjnego. Zatrudniamy 165 osób i wytwarzamy codziennie aż 95 000 elementów.

Nasz zespół

Krzysztof Nowak
Dyrektor Zarządzajacy
Tomasz Florek
Kierownik Produkcji NP1
Wiesław Ciałoń
Kierownik Produkcji NP2
Łukasz Trólka
Szef Sprzedaży i Technologii
Zbigniew Czerwień
Szef Utrzymania Ruchu
Andrzej Pochwała
Szef Jakości
Wojciech Kuśnierz
Szef Zakupów i Logistyki
Justyna Wrożyna
Inżynier Sprzedaży
Aneta Nowok
Specjalista ds. Zakupów
Anna Kusiak
Specjalista ds. Księgowości
Magdalena Kopeć
Specjalista ds. Kadr i Płac
Jarosław Brzęk
Specjalista ds. Jakości
Dariusz Grochla
Specjalista ds. Jakości
Przemysław Nowak
Specjalista ds. Technologii
Adrian Porczak
Specjalista ds. Technologii
Mariusz Sidorski
Specjalista ds. Planowania Produkcji
Placówki

Posiadamy już trzy zakłady na Śląsku – w Katowicach, Świętochłowicach i Skoczowie. Produkujemy tam wyroby na potrzeby przemysłu samochodowego, wytwarzając dziennie aż 95000 elementów do aut osobowych.

Katowice

Katowice
ul. Siemianowicka 3a
40-301 Katowice
tel. +48 32 203 87 31
fax +48 32 203 00 88
e-mail: biuro@reflex.katowice.pl

Malowanie proszkowe, cynkowanie,
fosforanowanie.

 

Pokaż na mapie

Świętochłowice

Świętochłowice
ul. Kaliny 12
41-600 Świętochłowice
tel. +48 32 770 47 00
fax  +48 32 770 47 03
e-mail: biuro@reflex.katowice.pl
Tłoczenie, profilowanie, zgrzewanie,
spawanie, montaż

 

Pokaż na mapie

Skoczów

Skoczów
ul. Iskrzyczyńska 9
43-430 Skoczów
tel. +48 32 770 47 00
fax +48 32 770 47 03
e-mail: biuro@reflex.katowice.pl
Tłoczenie

 

Pokaż na mapie

Jesteśmy eko!

Działamy zgodnie z normą PN-EN ISO 14001 związaną z ochroną środowiska.

Głównymi działania związanymi z ochroną środowiska w firmie są:

  • Minimalizowanie wykorzystania substancji i mieszanin chemicznych oraz ograniczanie ich wpływu na środowisko.
  • Racjonalizowanie wykorzystywanie energii elektrycznej, cieplnej, wody oraz innych zasobów środowiska.
  • Ograniczanie wytwarzanych odpadów i gromadzenie ich w sposób selektywny.
  • Monitorowanie postępowania z odpadami od czasu ich powstania do czasu ich odzysku lub unieszkodliwienia.
  • Ciągłe inwestowanie w coraz to nowocześniejsze urządzenia, nastawienie na ich energooszczędność i inne czynniki sprzyjające ochronie środowiska.
  • Edukacja pracowników i ich zaangażowanie do działań sprzyjających ochronie środowiska.

Spółka Reflex swoją dbałością o środowisko naturalne podkreśla ekologiczny charakter firmy. Wdrożenie i certyfikacja systemu zarządzania środowiskowego zgodnego normą ISO 14001 zapewnia monitorowanie i nadzór nad wszystkimi znaczącymi aspektami środowiskowymi.